خدایا آرزو دارم که امام مهدی (عج) ظهور کند

خدایا آرزو دارم که سایه پدر و مادرم از سر ما دور نشود

خدایا آرزو دارم که شب اول قبر علی و اولادش به فریاد ما برسند

 

خدایا آرزوی من این است که ما را به راه راست هدایت کنی

خدایا آرزو دارم که خانمان هر جا باشد سالم باشد

خدایا آرزو دارم که خانوادیمان هر جا باشند پشت و پنهاشان تو باشی

خدایا آرزو دارم که دشمنانمان را دور برگردانی و دوستانمان را نزدیک

خدایا آرزو دارم که شیطان را از ما دور برگردانی

خدایا آرزو دارم که تو خشنود باشی و ما رستگاه

پایان


نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.