خاطرات

حمایت ها و حامیان

حمایت ها و حامیان

بعضی از اعداد و ارقام حدودی است، ولی تلاش شده است همۀ اعداد و ارقام واقعی باشد. امید است چیزی یا کسی از قلم نیفتاده باشد.

  • مبلغ 100 میلیون ریال  از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سیستان و بلوچستان.
  • 200 لیتر بنزین رایگان و 50 لیتر بنزین نیم بها، ارائه حواله 600 لیتر گازوئیل، یک دستگاه خودروی مزدا دو کابین،یک دستگاه مینی بوس هیوندای و یک دستگاه اتوبوس ایران دولوکس توسط فرماندهی آماد و پشتیبانی سپاه سلمان.

اقدامات کمیته خاک گروه جهادی حیدر کرار

کمیته خاک به سرپرستی خانم نرگس زمانی کارشناس ارشد خاک دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل گردید.

خاک­های دارای سخت کفه - ثنا(سنا)رود

لایه سخت از حرکت آب و ریشه گیاه به اعماق جلوگیری می­کند. مدیریت خاک­های دارای سخت کفه مشابه خاک­های کم عمق است. معمولا این خاک­ها را باید با دور و فاصله زمانی کم و با مقدار آب کم در هر نوبت آبیاری آب داد تا از پدید آمدن شرایط غرقاب در سطح خاک جلوگیری شود.

گیاهان مقاوم به گچ

گیاهان مقاوم به گچ

گروه

درجه مقاومت

درصد گچ خاک

1

مقاوم

40

2

نیمه مقاوم

20

 

درختان مناسب برای خاک­های گچی،آهکی

درختان مناسب برای خاک­های گچی،آهکی :

محصولات

1) گندم و جو: سازگاري زياد گندم و جو سبب شده که کشاورزان نسبت به زراعت رغبت بيشتري از خود نشان دهند. گندم و جو مي­تواند در دماي 55-35 درجه مقاومت کند. بنابراين با آب و هواي نسبتاً کويري سازگاري کامل دارد.

میانگین بارندگی و وزش بادها

حدود تغییرات میانگین سرعت وزش بادها در زابل (متر بر ثانیه)

 

میانگین سالانه

میانگین ماه ژوئیه

8/4

1/9

خصوصیات خاک منطقه

خاک­های گچی در شرایط خشک و نیمه خشک کره خاکی گسترش وسیعی دارند. براساس نقشه خاک­های جهان 85 میلیون هکتار خاک گچی در جهان وجود دارد و گسترش آن­ها در ایران 420 هکتار است

صفحه 2 از 10