خاطرات

حمایت ها و حامیان

روستای سدکی شیب آب

اقدامات آموزشی که در روستای سدکی شیب آب برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  1. برگزاری کلاس ها ی هنری از جمله: ساخت جعبه های کادویی، نقاشی، خیاطی، آشپزی
صفحه 10 از 10