خاطرات

حمایت ها و حامیان

بوی ناب «آدمی» می دهند

به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ همیشگی ام را انجام دهم،  فهمیدم که بیمارم ...

خدا فشار خونم را گرفت، معلوم شد که لطافتم پایین آمده .

زمانی که دمای بدنم را سنجید ، دماسنج 40 درجه اضطراب نشان داد.

شهید امینی

کوله پشتی ها بر زمین مانده، خالی است؛ امّا آیا سنگینی آن را بر دوشت حس نمی کنی؟

شهید علی محمودوند

بدانید تنها راهی که می توانید با آن برای خود افتخار جاویدان مهیا کنید اطاعت مطلق شما از ولایت فقیه است.

شهید چمران

من اعتقاد دارم که خدای بزرگ انسان را به اندازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده است پاداش می دهد.

سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی

آغاز کجاست؟

سر آنکه جهاد فی سبیل الله با هجرت آغاز می شود در کجاست؟

طبیعت بشری در جست و جوی راحت و فراغت است و سامان و قرار می طلبد. یاران! سخن از اهل فسق و بندگان لذت نیست، سخن از آنان است که اسلام آورده اند اما در جستجوی حقیقت ایمان نیستند. کنج فراغتی و رزقی مکفی...

امام زین العابدین علیه السلام

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

هر کس حاجت برادر دینی خود را برآورد، خداوند در عوض، صد خواستۀ او را که یکی از آنها بهشت است، برآورد؛ هر کس ناراحتی و گرفتاری برادر دینی خود را برطرف سازد، خداوند در روز قیامت، ناراحتی عای اورا محو کند؛

درباره کمیته ها

اعضای شرکت کننده در طرح به 6 کمیته تقسیم شدند که هر کمیته اهدافی را دنبال می کرد و برای نیل به این اهداف با توجه به کمیته ای که در آن قرار داشتند به بررسی مشکلات روستاها و بازدید پرداختند و در طول طرح اقداماتی انجام دادند.

(آیه41 سوره توبه)

گرفتاری های زندگی وکارهای روزمره عذری موجه برای ترک جهاد نیست، بنابراین وقتی به جهاد فراخوانده می شوید، خواه سبک بار باشید یا گرانبار، باید روانه شوید وبا مال وجانتان درراه خدا پیکار کنید این برای شما بهتر است، اگر بدانید.

صفحه 6 از 10