خاطرات

حمایت ها و حامیان

همّت کنید و عزم و اراده ی خود را تقویت نمایید. در میدانهای گوناگون، شجاعانه خود مهیّا کنید و آماده باشید. ممکن است ما هرگز جنگ نظامی نداشته باشیم؛ امّا یقیناً جنگ سیاسی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی خواهیم داشت.

در اینجا من مجدداً به مسئولین توصیه می کنم که حسابها را طوری تدبیر کنند که جوانان کشور ما مزه ی شیرین مبارزه با فساد و تلاش برای خدمت رسانی را بچشند و احساس کنند.

 

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.