گالری تصاویر
بازدیدسردارشهیدحاج حبیب لکزایی...
بازدیدمسولین از گروه جهادی حید...
بتن ریزی بام مسجددرگی میرعبدال...
بدرقه ی گروه توسط مسولین ناحیه...
بدون شرح
برگزاری ویژه برنامه های تولدو...
برگزاری جشنواره سفال کودک وخان...
برگزاری حلقه های صالحین درگروه
برگزاری جشنهای وحدت آفرین ومنا...
بهسازی مدرسه تکتم زاهدان
بهسازی منزل حسین نورادرشهرک آق...
بهسازی منزل خانه یتیم درشهرک آ...
بهسازی منزل یتیم درشهرک آقایی
پخت آش نذری همراه بابرگذاری مر...
پوسترها
پی ریزی غسالخانه آخوندغلامی
تکمیل خانه عالم اله دو
تکمیل خانه عالم فیروزابادقلعه ...
تکمیل خانه عالم لچوی
تکمیل دیوارهای مدرسه حجاب زهک
تکمیل مسجدالغدیراسلام آبادلوتک
تکمیل مسجدپهلوان دادشاه
تکمیل مسجدشریف قزاق
تکمیل مسجدقاسم قجر
تکمیل وبهسازی خانه یتیم درجهان...
خداحافظی
خوشنویسی ونقاشی دیوارهای بیت ...
دیدارباخانواده شهدا
دیوارکشی خانه عالم دهنوسردار
دیوارکشی خانه یتیم درجنگی خون
رنگامیزی وخطاطی مهدقرآن روستای...
رنگامیزی6کلاس ازمدرسه طالقانی ...
ساخت حمام وسرویس بهداشتی درملک...
ساخت خانه یتیم درورمال
ساخت سرویس بهداشتی درمدرسه کوث...
ساخت کلیشه بسیج سازندگی واجرای...
ساخت مسجدشهرک محمدآباد
عكس سرداران شهید وشهداي شاخص ا...
غبارروبی مساجد
غبارروبی وعطرافشانی مزارشهدا
کمیته آموزشی
کمیته درمان
گردگیری ورنگامیزی دروپنجره های...
محوطه سازی مدرسه مطهری زاهدان
نقاشی بوم حضرت زهراواستفاده از...
نماز
تقدیرنامه ها
برپایی کلاسهای بهداشتی وآموزشی...
برپایی کلاسهای فرهنگی وبهداشتی...
برپایی مراسمات مذهبی ومناسبتی ...
تکمیل دیوارحریم مسجدروستای لف...
جشن شکوه هجرت کشوری درسال1392
دیوارکشی وساخت حمام منزل محروم...
رسیدگی به بقعه سیدغلامرسول شهر...
رنگامیزی خانه عالم روستای امیر...
رنگامیزی منزل محروم درروستای ا...
مدرسه ابتدایی دخترانه هاجرشهرز...
ناکارآمدی بندسارساخته شده توسط...
ویزیت رایگان بیماران ومشاوره ب...
ویزیت رایگان ومشاوره بهداشتی د...
ساخت بنای یادبود مزار شهید مول...
ساخت مزارسردارحاج خان محمدشهنو...
ساخت مزارسردارحاج تاج محمدخان ...
ساخت حمام وسرویس بهداشتی دردشت...
برگزاری کلاسهای فرهنگی ورزشی د...
ساخت دیوارهاوسقف حمام وسرویس ب...
 
 
 
.