چاپ
مشاهده در قالب PDF
دی
19

شقایق زابلی

سلام خدای مهربان

خدایا تو را شکر می کنم که به  دست و پای سالم دادی و تو را سپاس می گویم از نعمتهای زیادی که برای ما آفریدی از تو می خواهم که همیشه پدر و مادر من را سلامت داشته باشی خدایا من تو را خیلی زیاد دوست دارم .