چاپ
مشاهده در قالب PDF
دی
19

مینا دهقان

سلام! سلامی به زیبایی نرگس  های منتظر، به چشمان و قلب های عاشقانی که عمریست به لحظه وصال می اندیشند. امام من سلام بسیار دلتنگ و مشتاق دیدارت هستم.ای امام عصر، ای حجت وقت، ده سال دارم و از همه شنیده ام که روز جمعه دست به دعا دارند و می گویند الهم عجل الولیک الفرج خدایا ظهور امام زمان را نزدیک بگردان.

مهدی جان! یقین دارم روز دیدن و آمدن تو بهترین روز زندگی من و همه مشتاقان و دلباختگان راه توست، البته اگر تا روز آمدنتان من زنده باشم و بتوانم شما را زیارت کنم. امام زمان تو دوست خدایی از تو می خواهم خانواده ام را سلامت نگه داری و ندا کوچولوی من را زود زود خوب کنی. امام من خیلی دوست دارم شبی به خوابم بیایی و صورت نورانیت را زیارت کنم و از تو خواهش کنم به حق بزرگیت تمامی مریضان اسلام را شفا عنایت کنی. الهی آمین...