چاپ
مشاهده در قالب PDF
دی
19

سمیه رخشانی نسب

سلام به یاس مهربان و خورشید درخشان و ماه تابان، ای عزیز به سفر رفته! امیدوارم که به یاری کردگار قادر، همواره در صحت کامل باشید و ما مسلمانان این جهان و دنیای فانی خدمت شما سلام بلند داریم و از خدای متعال می خواهیم و آرزو قلبی داریم که هر چه زودتر ظهور کنید

و عدل و داد را در این جهان بر پا کنید و این نا امنی های این دنیا را از بین ببرید و من به عنوان یک کودک 9 ساله از شما می خواهم که هر چه زودتر ظهور کنید و این ناحقی ها و کشتارهای دسته جمعی مسلمانان و گران فروشی های مردمان بی دین و بی حجابی های بسیاری از مسلمانان را از بین ببرید و آئین محمدی را در جهان برپا کنید و عفت و حیا را به جامعه عرضه کنید و حق مظلوم را از ظالم بستانید و حق فرزند در برابر پدر و مادر و حق پدر و مادر در برابر فرزند و حق همسر در برابر شوهر و حق مظلوم در برابر ظالم را برای این مسلمان یاد آوری کنید و زندگی سراسر از عشق و رستگاری را برای این مردم فراهم کنید.

 

«با آرزوی سلامتی تان»

«اللهم عجل لولیک الفرج»