سلام خدای مهربان

خدایا تو را شکر می کنم که به  ما دست و پای سالم دادی و تو را سپاس می گویم از نعمتهای زیادی که برای ما آفریدی از تو می خواهم که همیشه پدر و مادر من را سلامت داشته باشی خدایا من تو را خیلی زیاد دوست دارم .

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.