یک نامه ی کوتاه برای امام زمان

سلام امام زمان من شما را دوست دارم من همیشه دعا می کنم که شما زودتر ظهور کنید روز جمعه من همیشه منتظر هستم امام زمان ظهور کن دشمن و دور کن که جهان بشه پر از گل امام زمان من خیلی آروزی دارم من اگه این آرزو ها را بنویسم برآورده می شود

بی نام

جمعه ها بدون حضور شما می گذرد و ندبه هایمان بوی حضور شما نمی دهد ای بهترین خلق خدا موجود بیا و زندگی ما پر سعادت کن بیا که لحظه های دنیا بدون شما سرشار از بدیهاست آقای من بدون ظهور شما زندگی معنا ندارد آقای من بیا و این چشمان مظلوم در جهان را از دست مستکبران و ظالمان نجات بده

سمیه رخشانی نسب

سلام به یاس مهربان و خورشید درخشان و ماه تابان، ای عزیز به سفر رفته! امیدوارم که به یاری کردگار قادر، همواره در صحت کامل باشید و ما مسلمانان این جهان و دنیای فانی خدمت شما سلام بلند داریم و از خدای متعال می خواهیم و آرزو قلبی داریم که هر چه زودتر ظهور کنید

مینا دهقان

سلام! سلامی به زیبایی نرگس  های منتظر، به چشمان و قلب های عاشقانی که عمریست به لحظه وصال می اندیشند. امام من سلام بسیار دلتنگ و مشتاق دیدارت هستم.ای امام عصر، ای حجت وقت، ده سال دارم و از همه شنیده ام که روز جمعه دست به دعا دارند و می گویند الهم عجل الولیک الفرج خدایا ظهور امام زمان را نزدیک بگردان.

صفحه 2 از 2