من امام زمان را دوست دارم و دوست دارم که بیاید و جهان را پر از عدل و داد کند به همه ی امامان اعتقاد دارم و همه ی آن ها را دوست دارم من امام زمان را دوست دارم چون همان تنها مانده است و بقیه ی امامان مرده اند من یک شعری درباره ی امام زمان نوشته ام

ولی به امر خدا

 

امام آخر ما

ازچشم مردم بد

غایب شد و نیامد

هزار و چندین ساله

شیعه در انتظاره

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.