ما همه ی مردم امام زمان را دوست دارم و ما همیشه سر نماز دعا می کنیم هر چه زودتر امام بزرگوار را ببینم و امام زمان (عج فرج) آن امام هر روز جمعه هر کاری که می کنیم ایشان می بینم و اگر کارهای خوب انجام بده م لذّت می برد

و اگر کارهای زشت انجام دهیم بریشان می آید و اگر پدر و مادر ما اذیت نکنیم تا امام بزرگوار بیاید من فقط یک روز آرزو داشتم یک امام زمان عج فرج را ببینم حرف تو دلم را به بهش بگم و امام 12 ما شیعیان است امام بزرگوار از 5 سالگی به امایت رسیده است ما تنها آرزومان امام زمان (عج)

 

امام آخرین ما امام مهدی صاحب زمان زنده است ولی غایب است روشن کند جهانی


نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.