امام زمان (عج) بچه های مهربان را خیلی دوست داشت. ما بچه ها آرزو دارم یک بار چهره ای مهربان امام زمان(عج) را ببینم. ما می خواهم هر روز کارهای خوب انجام دهیم تا امام زمان (عج) پیش ما باشید.

و کارهای خوب ما را ببینم و از کارهای خوب ما لذّت ببرد. همیشه امام زمان(عج) روز جمعه پیش ما می آید و ما دوست دارم امام زمان (عج) ظهور کنید. امام زمان (عج) یعنی امام مهدی (عج) فرج است و امام 12 ما شیعیان است که کسی نمی تواند امام زمان (عج) را ببیند. ما باید سر نماز و قرآن و راز عبادت کنید و راز های که دوست دارم به امام زمان(عج) فرج بگویم ما خیلی امام زمان(عج) فرج را دوست دارم و ما همه ی امامان شیعیان را دوست دارم هر جای که امامان شیعیان باشند به یاد ما بچه ها باشید ما هر روز دعا فرج را می خوانیم و دعا کنیم.

 


نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.