من اعتقاد دارم که خدای بزرگ انسان را به اندازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده است پاداش می دهد.

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.