کوله پشتی ها بر زمین مانده، خالی است؛ امّا آیا سنگینی آن را بر دوشت حس نمی کنی؟

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.