بدانید تنها راهی که می توانید با آن برای خود افتخار جاویدان مهیا کنید اطاعت مطلق شما از ولایت فقیه است.

فراموش نکنید که بزرگترین جهاد، جهاد با نفس است. با نفس مبارزه نمایید و از وسوسه های شیطانی بگریزید و به خدا پناه ببرید.

 

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.