روستای خواجه احمد

اقدامات آموزشی که در روستای خواجه احمد برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های  داستانهای قرآنی

روستای دهنو سردار

اقدامات آموزشی که در روستای دهنو سردار برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های خیاطی

روستای محمدشاه کرم

اقدامات آموزشی که در روستای محمد شاه کرم برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های نقاشی کودکان، شعر و بازی با کودکان

روستای حسنخون

اقدامات آموزشی که در روستای حسنخون برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های نقاشی کودکان

روستای جنگی خون

اقدامات آموزشی که در روستای جنگی خون برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های آموزش تزیینات پا دری، رومیزی و گیره ی موی تزیینی

روستای سدکی شیب آب

اقدامات آموزشی که در روستای سدکی شیب آب برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  1. برگزاری کلاس ها ی هنری از جمله: ساخت جعبه های کادویی، نقاشی، خیاطی، آشپزی
صفحه 4 از 4