اعضای شرکت کننده در طرح به 6 کمیته تقسیم شدند که هر کمیته اهدافی را دنبال می کرد و برای نیل به این اهداف با توجه به کمیته ای که در آن قرار داشتند به بررسی مشکلات روستاها و بازدید پرداختند و در طول طرح اقداماتی انجام دادند.

هر کمیته نتایج اقدامات، تحقیقات و بررسی های خود را در قالب گزارشی ارائه نمود که روند کار بطور جداگانه تحت عنوان هرکمیته شرح داده می شود.

 

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.