لایه سخت از حرکت آب و ریشه گیاه به اعماق جلوگیری می­کند. مدیریت خاک­های دارای سخت کفه مشابه خاک­های کم عمق است. معمولا این خاک­ها را باید با دور و فاصله زمانی کم و با مقدار آب کم در هر نوبت آبیاری آب داد تا از پدید آمدن شرایط غرقاب در سطح خاک جلوگیری شود.

برای این خاک­­ها روش­های آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره­ای) که در آنها امکان کنترل مقدار آب آبیاری زیاد است، مناسب می­باشد. در این خاک­ها عموما کاشت گیاهانی با ریشه­های کم عمق و یا ریشه اصلی ضخیم (مانند یونجه) مناسب است. یک لایه سیمانی موجود در عمق کم (مشابه ثنا(سنا)رود) به واسطه مقاومت فیزیکی می­تواند از پخش شد سیستم ریشه جلوگیری نموده و رشد و عملکرد گیاه را محدود کند. ریشه درختان با رسیدن به لایه گچی می­خشکد. حضور سخت کفه گچی در نزدیکی سطح خاک مانع رشد ریشه گیاهان و تخلیه آب اضافی از خاک می­شود. نفوذ آب در خاک­های گچی باعث فرونشست خاک که متاثر از انحلال گچ است می­شود. عبور 1000 متر مکعب آب از خاک منجر به انحلال 6/2 تن گچ در هکتار می­شود و درنتیجه در سطح خاک گودال و پستی و بلندی ایجاد می­شود.

 

انتخاب نوع شخم، نوع خیش، سیستم خاکورزی، عمق شخم، انتخاب رطوبتی که در آن شخم یا زیر شکن انجام می­شود مهم است. به طور کلی این اراضی تولید کمتری نسبت به اراضی دیگر دارند و این به دلایل عدم مدیریت مناسب خاک و آب، فعالیت­های زراعی و تخلیه شدن خاک از نظر عناصر غذایی است. اساسا خاک­های گچ دار، را خاک­های مشکل دار تلقی می­کنند و مدیریت­های زراعت آبی نیاز به فعالیت­های زراعی مناسب و پیچیده دارد.

به طور کلی برای اسقرار گیاهان در مناطقی با فرسایش بادی زیاد و حضور شن­های روان و خاک­های گچی، پیش از کشت باید 4 کار اساسی انجام شود:

  1. مالچ پاشی: به منظور تثبیت شن­های روان، این مالچ­ها دو الی سه سال ماندگاری دارند.
  2. احداث بادشکن: 1. عمود بر جهت باد: با سرشاخه­هایی به ارتفاع 1 متر که تا 8 متر ارتفاع باد را می­گیرند. در پناه باد شکن اقدام به کاشت گیاهان شود.  2. باد شکن موازی: در مکان­هایی که باد غالب یک طرفه داشته باشد. 3. بادشکن شطرنجی: در جاهایی که باد چند جهته داشته باشیم.
  3. استفاده از پلاستیک: کاشت نهال در پلاستیک و سپس انتقال آن به زمین باعث می­شود پلاستیک مثل یک آبخیز کوچک عمل کند و رطوبت را بالا ببرد.
  4. مالچ رسی: به منظور تثبیت شن­های روان و ثبات منطقه.

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.