درختان مناسب برای خاک­های گچی،آهکی :

 

 

-عرعر

-ممرز

-جوالدوز

-فندق

-زالزالک

-داویدیا

-راش

-زبان گنجشک

-گلابی

-بلوط

-لیلکی

-گوجه و آلو

-اقاقیا

-گردو

-صنوبرها

-بیدها

-پروانه

-چنار

-سماق  کوهی

-عنبرالسائل

-سیب زینتی

-نمدار

-نارون

-توت

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.