1) گندم و جو: سازگاري زياد گندم و جو سبب شده که کشاورزان نسبت به زراعت رغبت بيشتري از خود نشان دهند. گندم و جو مي­تواند در دماي 55-35 درجه مقاومت کند. بنابراين با آب و هواي نسبتاً کويري سازگاري کامل دارد.

انتخاب گندم رقم بولانی برای منطقه سیستان، که هم در مقابل زنگ غلات مقاومت دارد و هم به ریزش دانه مقاوم می‌باشد و به این ترتیب موفق به دستیابی رقمی گردیدند که پس از برداشت امید خرمن وجود داشته باشد.

 

2)   پنبه : از نظر سازگاري پنبه تحمل چنداني در مقابل سرما و يخبندان ندارد بنابراين سازرگاري کامل با مناطق گرم دارد ولي جاي زيادي مي­گيرد و بهره دهي آن نسبت به فضاي اشغال شده و آب  مصرف شده کم است.

3)  زعفران : گياهي است که به آب زيادي احتياج ندارد و در سال دو تا چهار بار آبياري مي شود. البته همين آب  کم براي زعفران ضروري است و نمي توان زعفران را به صورت ديم کاشت.

4) حبوبات

5)   زيره : مقدار محصول آن بستگي به بارندگي در زمستان و اوايل بهار دارد.

6)  نهال: کاج الدار (کاج تهران) ، کاج خمره اي و مخروطي (کله قندي)،  سرو، سرو نقره­اي (سرو سيمين)؛  سرو شيرازي و سرو خمره­اي. البته ریشه سوزن برگ­ها به صورت عمقی رشد می­کند و چنانچه به سخت کفه برسند رشد گیاه متوقف می­شود و بعد از مدتی درخت خشک می­شود.

7) انجیر: یک گیاه خزان کننده بوده که ویژه مناطق نیمه گرمسیری می­باشد و به زمستان ملایم و تابستان گرم نیاز دارد. (توجه داشته باشید که دمای پایین در زمستان کاشت انجیر را محدود می کند). در فصل گلدهی انجیر نباید آبیاری انجام داد و بهتر است در محیط رشد هم بارندگی وجود نداشته باشد تا حداکثر محصول دهی را داشته باشیم. خاک مورد نیاز شنی رسی بوده با PH در حدود 6 تا 7.5 که برای رشد انجیر مناسب است. مقاومت این گیاه نسبت به خشکی و شوری زیاد، حساسیت آن به کمبود آهن و روی زیاد نیست ولی به سدیم و بور حساس است.

8) گلرنگ: گلرنگ را مي­توان در دامنه وسيعي از انواع خاك هاي زراعي كشت نمود، اما براي دستيابي به محصولي اقتصادي، نياز به خاكي عميق با زهكشي خوب، شني لومي با  7= PH مي­باشد. خاك­هایی که ا در معرض فرسايش هستند بايد از حداقل شخم براي باقي ماندن بقاياي گياهي و كاهش فرسايش خاك و حفظ رطوبت استفاده شود. گلرنگ در مقابل شوري خاك تقريباً مقاوم است و براحتي  EC  حدود  7  ميلي موس بر سانتيمتر را تحمل مي­نمايد، ولي در طول دوره خروج گياهچه نسبت به شوري حساسيت دارد و به همين لحاظ در زمين­هاي شور جهت اجتناب از شوري كه در بالاي پشته جمع مي­شود بذر گلرنگ را بايد در محلي نزديك داغ آب كشت نمود. گلرنگ به علت دارا بودن ريشه عميق قادر است رطوبت را از اعماق  4-3  متري خاك جذب نمايد، اما بايد توجه داشت كه اين گياه به آبياري بيش از حد در اوایل رشد حساس است و در چنين مواردي استفاده از واريته­هاي مقاوم، كشت به صورت جوي و پشته، اجتناب از ايستابي آب در هواي گرم  توصيه مي­شود. دو بار آبیاری در مرحله کاشت بذر گلرنگ به فاصله 4 تا 5 روز جهت سبز شدن یکنواخت مزرعه توصیه می­شود

9)  زیتون: خاک­های دارای کلسیم اگرچه خشک و ضعیف باشد برای رشد سلامت این گیاه بسیار مناسب است این گیاه درصورت زهکشی خوب در هرنوع خاک سبک و حتی در خاک­های رسی پرورش می‌یابد. اما سرمای زیاد به این درخت آسیب می­رساند.

10) پسته: درخت پسته بيش از 80 درصد آب و غذاي موردنياز خود را از عمق 40 تا 80 سانتيمتر جذب مي‌كند، و ظرفيت تثبيت خاك نیز در بيشتر مناطق پسته‌كاري، بالا است. : عموما در فصل زمستان، عمليات اصلاح خاك­هاي شور و قليا و سنگين انجام مي‌شود. بهترين ماده‌اصلاح‌كننده‌ی ارزان و در دسترس، سولفات كلسيم، يا همان گچ است. برای اصلاح خاک باید گچ را روی سطح خاك بطوريكنواحت پخش کنید. سعي شود گچ در سطح خاك پاشيده شود و به دنبال آن آبياري سنگين صورت گيرد. بهترین خاک­ها برای کاشت درخت پسته خاک­های لیمونی سبک یعنی شن و رس می‌باشد. در اراضی سبک مصرف کود برای برداشت رضایت بخش است. درخت پسته تا اندازه‌ای تحمل شوری خاک را می‌کند.

11) توت : توت ژاپني و توت مجنون که بيشتر جنبه تزئيني دارد و توت بخارايي و شاه توت

12)  عناب : گونه هاي عناب داراي نيازهاي آبي متفاوتي مي باشند. این درخت در دامنه بارندگی 85 تا 2000 میلیمتر و بافت خاک شني لومي  پرورش می­یابد. درخت عناب نسبت به وجود گچ و تركيبات آهكي نسبتاً حساس است و در اين گونه خاك­ها رشد كافي نمي­كند و ميوه دهي آن كاهش مي­يابد .درخت عناب خاك­هاي اسيدي و خاك­هاي آبگير را دوست ندارد و در زمين­هاي باتلاقي خوب نمي­رويد.

ویژگی­های خاک مناسب پرورش عناب

درجه

شرایط خاکی

≥ 30 cm

عمق

4.5 تا 8.4

پی اچ

≤ 0.15 %

کلرید سدیم

≤ 0.3 %

کربنات سدیم

13)   انار: چنانچه خاك بسيار سبك و ضعيف است بايد با استفاده از بيل مكانيكي كانال به عرض 1 متر و عمق حدود 1 متر حفر و شالوده­اي از كود حيواني، خاك محل، خاك رس زراعي را باهم مخلوط و درون كانال بريزيد بگونه­اي كه نزديك به 20 درصد از شالوده مذكور را خاك رس زراعي و 20 درصد كود حيواني و بقيه از خاك محل تشكيل شده باشد را درون كانال برگردان كرده و جهت كاشت نهال آماده كنيد. جهت افزايش حفظ رطوبت خاك مي­توانيد قبل از برگردان كردن شالوده خاك مقدار متنابهي از كاه و كلش بسته بندي شده در پرس­هاي با حجم 100×50×20 سانتيمتر را در كف كانال قرادهيد. تا از افزايش هدر رفت آب زهكش بصورت ثقلي جلوگيري كند. اگر خاك اراضي در شرائط معمولي ­باشد، نسبت به حفر گودالي به عرض 60 و عمق 80 سانت اقدام و حدود 50 كيلوگرم كود حيواني را با نيمي از خاك گودال مخلوط و تا نيمه در گودال برگردان كنيد. فضاي و خاك باقيمانده را جهت كاشت نهال انار حفظ نمائيد. باغات انار عموما در اقليم­هاي گرم و خشك گسترش يافته­اند. سطح تبخير ساليانه در ايران حدود 2500 ميليمتر است و در اقليم­هاي گرم و خشك درختان آب زيادي را بصورت تعرق از دست داده و مقدار متنابهي نيز بشكل تبخير آب موجود در خاك از دست مي­رود. در كنار اين مطلب انار ميوه­اي است كه به دوره رشد طولاني نيازمند است و اين خود بر حساسيت آبياري در مورد اين درخت مي­افزايد. حداقل نياز درخت براي يك توليد اقتصادي با بهره برداري حدود 25 تن در هكتار و متكي به تجربه مي­باشد. بديهي است در اقليم خشك و كم آب ايران چاره­اي جز صرفه جويي در آب و اتكا به مقادير بهينه با راندمان آبياري بالا نمي­باشد. در جدول ذيل نياز آبي روزانه درخت انار در باغي با تراكم 1000 درخت در هكتار و سطح سايه انداز 50 درصد از محدوده آبياري توسط درختان باغ آورده شده است.

نياز ناخالص آبي روزانه درختان انار در ماه­هاي مختلف سال بر حسب ليتر

سن درخت

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1

5

10

12

15

15

10

5

5

-

-

-

5

2

10

15

20

25

25

20

15

10

5

5

5

10

3

15

20

25

30

35

40

30

15

10

10

10

15

4

15

25

35

40

45

40

35

20

15

15

15

20

5 و بيشتر

15

25

40

55

65

50

40

20

15

15

15

30

برنامه آبياري براي سيستم قطره­اي بايد طوري تنظيم شود كه گياه پس از مصرف حدود 75% آب قابل دسترس با آبياري جديد، خاك به حد ظرفيت مزرعه­اي برسد. بطور كلي حد آب قابل دسترس براي گياه در خاكي با بافت لومي حدود 12 الي 15 سانتيمتر بر متر مي­باشد.

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.