حدود تغییرات میانگین سرعت وزش بادها در زابل (متر بر ثانیه)

 

میانگین سالانه

میانگین ماه ژوئیه

8/4

1/9

میانگین منطقه­ای بارندگی سالانه در حوزه آبریز سیستان و بلوچستان 1343-1373

 

مساحت حوزه

(کیلومتر مربع)

میانگین منطقه­ای بارندگی حوزه

(میلیمتر)

نسبت بارندگی کوهستان به دشت

496716

132

77/1

به طوركلي در استان سيستان و بلوچستان كه داراي آب و هواي بياباني و خشك مي باشد حدود 80 درصد بارش در تداوم هاي  3 و 6 ساعته) در 25 درصد اول و دوم زمان بارندگي و در تداوم هاي بلندمدت (18 و 24 ساعته) در 25 درصد سوم اتفاق مي افتد.

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.