کمیته خاک به سرپرستی خانم نرگس زمانی کارشناس ارشد خاک دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل گردید.

این کمیته با نمونه برداری سطحی و نیمه عمیق از خاک های سنارود چاه نیمه و خاک های کشاورزی بنجار اقدام به آزمایش خاک های نمونه برداری شده در آزمایشگاه دانشگاه صنعتی نمود که نتایج آزمایش های به عمل آمده در ادامه آمده است.

 

نتایج آزمایشات به مهندس روح الله نورا مدیر بخش محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی استان سیستان و بلوچستان برای هرگونه بهره برداری ارائه شده است.

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.