اقدامات آموزشی که در روستای گوری برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های قرآن
  • برگزاری کلاس های زبان
  • برگزاری کلاس های نقاشی و خیاطی
  • نوشتن نظر

    فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.