1-   خدایا آرزو دارم که یه روز همه ی مریض ها شفا بگیرند

2-   خدایا تمام مریض های سرطانی را شفا بده

3-   خدایا ما را در درس هایمان موفق بدار

 

4-   خدایا ظهور آقایمان امام زمان را نزدیک گردان

5-   خدایا ما را جزء نماز گزاران واقعی قرارده

6-   خدایا ما را در حفظ حجاب کوشا بگردان

7-   خدایا معلّمان دلسوز و زحمت کش ما را در راه دانایی و شکوفایی استعدادمان تلاش می نمایند به آنان توفیق ده

آمین یا رب العالمین

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.