من دختری 12 ساله هستم که می خواهم در آینده معلم شوم که به بچه ها خواندن و نوشتن را یاد بدهم و برای رسیدن به هدفم از هیچ کاری دریغ نمی کنم و تلاش می کنم که به آرزوی خود برسم

و اگر به این آرزو رسیدم حقوق اول بار معلمی خود را به فقرا بدهم مثل خاله نرگس که به ما زبان انگلیسی درس داده آن هم تلاش کرده تا به این مرحله رسیده است.


نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.