اقداماتی که کمیته بهداشت و درمان گروه جهادی حیدر کرار انجام داده است بشرح زیر است:

 • اهدای ویلچر به معلولی به نام صادق نورا در شهرک آقایی بنجار
 • اهدای ویلچر سه کاره به معلول جسمی روانی به نام معصومه شاپوری در روستای جنگی خون شهرستان زهک
 • پرداخت هزینه دو مرحله عمل جراحی سوختگی و باز کردن باقی مانده انگشتان پای مصدوم به نام امیرمحمد علوی از روستای علی عباس شهرستان زهک و هماهنگی با دکتر دهمرده ای جهت تخفیف عمل
 • پرداخت کمک هزینه شیمی درمانی بیمار سرطانی به نام اکبر افشاری
 • پرداخت هزینۀ مداوای بیمار پنج ماهه با ناراحتی هایی از قبیل تیروئید، عفونت خون و سرخک سیاه به نام ابوالفضل شاه پرست از روستای حسن خون شهرستان زهک
 • پرداخت هزینه عمل جراحی پا به نام حمیده سارانی از روستای ملک حیدری شهرستان زهک
 • توزیع مواد شوینده از قبیل پودر لباسشویی ، مایع ظرفشویی، شاپو ، صابون و خمیردندان و مسواک در روستاهای محمد شاهکرم، خواجه احمد و امیرنظام شهرستان زهک
 • دویست مورد ویزیت رایگان همراه با تحویل داروی رایگان توسط تیم پزشکی گروه در روستاهای امیرنظام و خواجه احمد شهرستان زهک و اهداء دارو به درمانگاه روستای محمد شاهکرم شهرستان زهک
 • گرفتن فشار خون به تعداد 280 مورد در روستاهای امیرنظام ، خواجه احمد و روستاهای اقماری محمد شاهکرم شهرستان زهک همزمان با بررسی چربی خون. این عمل بصورت خانه به خانه و چهره به چهره همراه با دادن دستورات و مشاوره های پزشکی به بیماران بوده است.
 • برگزاری کلاس ویژه کودکان و نوجوانان با موضوعات بهداشت دهان و دندان و تغذیه سالم در روستاهای امیرنظام محمد شاهکرم شهرستان زهک
 • ملاقات با خانواده مستضعف در روستای ژاله ای و پیگیری وضعیت درمان فرزندان خانواده تا رسیده به نتیجه مطلوب
 • پیگیری وضعیت یک نفر بیمار در روستای فیروزآباد  قلعه کهنه و رسیدگی به وضعیت بهبود آن تا رسیدن به نتیجه
 • اهدای ویلچر سه کاره به بیماری از روستای محمد شاه کرم روستای زهک
 • اعزام بیمار از روستای ژاله های شهرستان زهک به تهران برای مداوا به مدت یک ماه
 • پیگیری درمان و جراحی یک مورد لب شکری حاد در شهرستان زهک
 • پیگیری درمان و انجام مقدمات جراحی یک مورد عمل جراحی فک صورت در شهرستان زهک
 • نوشتن نظر

  فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.