آرزو دارم پدر و مادرم سلامتی برسد.آرزو دارم برادرم در همه جا محّفق باشد. آرزو دارم عمّه در زندگش محّفق باشد! آرزو دارم زنداینم در زندگش محّفق شود. آرزو دارم خالمم در زندگش محّفق شود.


نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.