1-   من آرزو می کنم که خداوند ظهور آقای امام زمام (عج) را نزدیک بگرداند.

2-   آرزو می کنم که خداوند تمام مرض ها را شفا عنایت کند.

3-   آرزو می کنم که در آینده فردی مفید در جامعه باشم.

4-   آرزو می کنم که خداوند سایه پدر و مادر ما را از سر ما کم نکند.

 

5-   خدایا آرزو می کنم که در درس هایم موفّق باشم.

6-   خدایا همه ی ما را به راه راست هدایت فرما.

7-   خدایا رهبر ما حضرت آیت الله خامنه ای را حفظ بفرما.

8-   خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوش نود باشی و ما دست کار.

من آرزو دارم که امسال قبول شوم. و در درس هایم موفّق شوم. وآرزو داریم که امام زمان ظهور کند. و آرزوی دیگرم این است معلّم یا دکتر شوم. تا در آینده یک چیز باشم. و آرزوی دیگر اینکه به کربلا بروم.


نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.