1- امام زمان ظهور کند

2- هر مریضی روی تخت بیمارستان هست حالش خوب شود

3- هرکس هر آرزوی خوبی دارد به آرزویش برسد

 

4- هر کس مدرسه می رود و درسش بد است درسش خوب شود

خدایا این ها آرزوهای من بودند و امیدوارم به همه ی آرزو هایم برسم.


نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.