من آرزو دارم که روزی یک معلّم بشوم و با بچه ها به درستی حرف بزنم و آن ها را بگویم که درس هایتان را بخوانید تا همه چیز را بدانید روزی که معلّم بشوم خیلی خوش حال خواهم شد و امیدوارم به شغلی که دلم بخواهد بشوم ومن معلّم شدن را خیلی دوست دارم

امیدوارم که بشوم معلّم من معلّم شدن را خیلی خیلی دوست دارم آرزو دارم که معلّم بشوم و روز دانش آموز را برایشان نفر یک مقنه ی بخرم تا از من رازی باشند و مرا معلّم خوبی داشته باشند خاله آزاده شما برای ما دعا کنید تا من معلّم بشوم منم برای شما دعا می کنم خلاصه من معلّم شدن را خیلی دوست دارم و امیدوارم که شما خاله آزاده برای من دعا کنید تا معلّم بشوم امیدوارم به دعای شما.

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.