روستای امیرنظام

اقدامات آموزشی که در روستای امیرنظام برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های بهداشت با موضوعات بهداشت دهان و دندان و تغذیه ویژه کودکان و نوجوانان
  • برگزاری کلاس های هوش - نقاشی - قرآن و احکام
  • برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت روز زن

شهر زهک(پایگاه عباده و کریمه)

اقدامات آموزشی که در روستای سدکی شیب آب برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • دادن مربی برای برگزاری کلاس های امنیت شبکه برای برگزاری کلاس ها زیر نظر قرارگاه خاتم الاوصیاء استان سیستان و بلوچستان د رتابستان 92

روستای ملک حیدری

اقدامات آموزشی که در روستای سدکی شیب آب برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های قرآنی و احکام

روستای کود

اقدامات آموزشی که در روستای کود برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های فرهنگی

روستای لچوی

اقدامات آموزشی که در روستای لچوی برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های کامپیوتر

روستای گوری

اقدامات آموزشی که در روستای گوری برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های قرآن

روستای جزینک

اقدامات آموزشی که در روستای جزینک برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های خیاطی

روستای خواجه احمد

اقدامات آموزشی که در روستای خواجه احمد برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های  داستانهای قرآنی
صفحه 1 از 2