من می خواهم دکتر قلب شوم. تا به مردم کمک کنم. من شاید در آیندی خودم که دکتر شدم به مریض ها کمک و درمان کنم. شاید هم جان آنها را از مرگ نجات بدهم.

این وظیفه ی ماست که به مردم ایران یعنی سرزمین خود کمک کنیم. ما تا جان داریم باید به وطن خود کمک کنیم. من می خواهم دکتر قلب شوم همین آرزوی من است. آرزوی من دکتر شدن است.


نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.