اقدامات عمرانی در زمینه ساخت وساز

اقدامات عمرانی که در زمینه ساخت وساز صورت گرفته است به شرح زیر است:

  • روستای اسلام آباد لوتک: تأمین و اجرای موزائیک کف حیاط، سفیدکاری دیوارها با سیمان سفید، ساخت جایگاه وضو در مسجد الغدیر.
  • روستای پهلوان داد شاه «از توابع شهرستان هیرمند»: تهیه و اجرای ایزوگام بام مسجد به متراژ 180 متر مربع، کمک در کشیدن دیوار، سیمان کردن کف مسجد، ساخت جایگاه پخت نذری، ساخت انبار، گذاشتن در حیاط مسجد و بهسازی سرویس های مسجد پهلوان داد شاه

اقدامات عمرانی در زمینه رنگ آمیزی و تعمیر


  • رنگ آمیزی درب ها و پنجره های مسجد الغدیر روستای اسلام آباد لوتک.
  • رنگ آمیزی درهای منزل مستمند در روستای آقایی شیب آب.
  • رنگ آمیزی،  نقاشی و خطاطی مهد قرآن بسیج در روستای خواجه احمد شهرستان زهک.