من به همچین آدمی مثل میرقاسم میرحسینی افتخار می کنم و او هم شجاعانه و با بدون ترس به جنگ رفت

و شجاعانه و با شجاعت شهید شد و من و همه مردم به میرقاسم میرحسینی افتخار می کنم چون که او جان خود را برای حفظ کشور از دست داد او خیلی آدم خوبی بود چون که یک روز مانده بود به عید پدرش گفت برویم که برایتان لباس کفش نو بگیرم میرقاسم گفت: نه چون دوستانم لباس و کفش ندارند.

 

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.