احساس می کنم که اگر شهیدان نبودن نه کشوری بود نه خودمان بودیم همانند شعری که:

همه سر به سر تن به تن کشتن دهی   از آن بِه که کشور به دشمن دهی

 

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.