خیلی خوشحال هستم که در جایی زندگی می کنم که چنین مردان دلاور و شجاعی را پرورش داده است

و آنها هم در همین جا و در همین خاک زندگی کرده اند.

 

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.